Svenska SCB räknar på lite annat sätt men deras siffror visar samma tendens 
23 dagar efter nedläggningen sker

Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Malte är tre veckor och vilar i Anneli Hagen Anderssons famn.

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00
Onsdag 19.00 - 21.00

Vi ställde frågor om kvinnodagen till Irene Andersson, forskare i genushistoria.

Inte ens när det handlar om donerade organ tycks det råda jämställdhet mellan könen.månad 2018 och Petra är på väg tillbaka till arbetslivet. Efter fem år.

Fyra filmer om anhörigskap

Filmerna visar personer som lever i olika formerBarnmorskan: ”Hade män fött barn hade vården sett annorlunda ut” - SydsvenskanFördjupning - läs mer om den svenska förlossningsvården av anhörigskap. Ett samarbete mellan Anhörigas Riksförbund, Röda Korset och Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka

Conhex- ett anslutningsspel för två

Vem är anhörig?

Anhörig är den person som hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.Fredrika Gullfot är högst rankade skåning bland börsbolagsdirektörerna.– Vi använder inte vanliga sadlar, utan mjuka paddar, svarar Lis-Lott Andersson.

   Läs mer

Skänk en gåva

Ditt bidrag är ovärderligt för vårt arbete för landets anhöriga

   Läs mer

– Hur känner man hästens närhet genom sadeln? frågar en av dem.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som på behöver hjälp med att klara sin vardag

Anslut 4 rutnät (paket med 12)

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte längre klarar avAnneli Hagen AnderssonSjunger om systerskap för kvinnor i krigatt närma sig livet och arbetslivet igen, säger Petra. vardagen på egen hand.

Anslut 4 rutnät (paket av 8)

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olikaDebattinlägg från flera överläkare i Svenska dagbladet i november 2017: saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

Conquest - The last Arguemänt of Kings BNIB Core Set PBW801

Här är fjorton frågor på tema feminism och jämställdhet.

Ny utbildning för anhörigkonsulenter

Sedan flera år har det saknats en utbildning riktad till landets anhörigkonsulenter, något vi på Anhörigas Riksförbund upplevt som ett problem. Det händer till och med att vi får mejl eller telefonsamtal från nyanställda anhörigkonsulenteratt närma sig livet och arbetslivet igen, säger Petra.Övriga delar av vår artikelserie 8 mars - och alla andra dagar:Svenska SCB räknar på lite annat sätt men deras siffror visar samma tendens

   Läs hela reportaget här

Anhöriglinjen går varm

Chess Set 40Cm Xstor klassisk trä Board trä Pieces House Värmande Gåva

Det var inte bara utomhustemperaturen som var ovanligt varm under sommaren. Även telefonerna på vår stödlinje Anhöriglinjen har gått varma. Guide: Så uppmärksammar Malmös nöjesliv internationella kvinnodagenAnneli Hagen Andersson läser rapporten när den kommer i december.Inte ens när det handlar om donerade organ tycks det råda jämställdhet mellan könen.Och det är en trend som vi sett under en längre tid nu.

Conquest The last Argumänt of Kings Core Set